Social ansvarlighed

Beredskabsgruppen ønsker at være en social ansvarlig virksomhed. Vi har focus på verdensmålene:

  • Mål 8 anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 9 industri, innovation og infrastruktur
  • Mål 12 ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13 klimaindsats


Mål som vi i det daglige arbejder ud fra at implementere.

Derudover er vi som virksomhed bevidst om hvorledes vi kan påvirke og gøre en forskel i lokalesamfundet ved et samarbejde med de omkringliggende kommuner omkring en række indsatser.

Beredskabsgruppen samarbejder med kommuner om social ansvarlighed indenfor følgende områder.

Erhvervspraktikanter

Have erhvervspraktikanter tilknyttet organisationen, hvor praktikanternes forståelse og viden ved endt praktik kan videregives på uddannelsesstedet og i resten af samfundet.

Familiekurser

Afholde familiekurser hvor den samlede indsats er forebyggelse af brand, under en brand og efter en brand, samt intro i førstehjælpen vigtighed i samfundet.

Afgangselever

Guide afgangselever i skoler ved at give elever forståelse og indblik i brandsikkerhed, førstehjælp og deres mulighed for job og bidragelse.

Skoleelever

Førstehjælp for skoleelever – lever op til undervisningsministeriets bekendtgørelse.

Vil du vide mere om vores tiltag indenfor social ansvarlighed og eventuelt dine muligheder i disse, så kontakt os på tlf.: 2634 2525.

Vi hører meget gerne fra dig.