ABA Drift og Vedligeholdelse - 005

Kurset henvender sig til personer, som i deres daglige virke skal fungere som Driftsansvarlige for ét eller flere ABA anlæg.

I bygninger hvor der er installeret Automatisk Brandalarmerings Anlæg (ABA anlæg) er der i lovgivningen krav om, at der i driftstiden skal være en uddannet driftsansvarlig til stede. Derudover er det et krav at en uddannet driftsansvarlig skal kunne tilkaldes og være tilstede indenfor en time uden for driftstiden, ved udløst alarm, fejl på alarm el.lign.

Den Driftsansvarlige skal i dagligdagen betjene, vedligeholde, kontrollere funktioner, fejlrette, tilkalde teknisk assistance osv.
Ydermere skal den Driftsansvarlige kunne frakoble enkelte brandmeldere eller grupper ved håndværksarbejde, events osv. således at blinde alarmer til beredskabet undgås.

Som en meget vigtig konsekvens af ud- og/eller frakoblinger skal den Driftsansvarlige kunne iværksætte konsekvenser af evt. ud/fra koblinger så brandsikkerheden ikke forringes.

Alle hændelser på et ABA anlæg skal føres i et logskema. Logskemaet skal opbevares ved anlægget og gemmes i 5 år. Det er den driftsansvarlige der skal føre logskemaet.

Kursus

ABA Drift og Vedligeholdelse – 005

Vi afholder både virksomhedskurser specifikt for jeres virksomhed og åbne kurser hvor alle kan tilmelde sig som enkeltpersoner.

Ønsker i som virksomhed at afvikle et kursus for jeres medarbejdere afholdt hos jer, så kontakt os her.

Ønsker du som enkeltperson at tilmelde dig et af vores åbne kurser, så klik her for at se datoer og tilmelde dig. Link under redigering.