Livreddende førstehjælp

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Bevidsthedstilstande
 • Overlevelseskæden og begreber ( HLR – AED – Stabilt sideleje m.v. )
 • Førstehjælp til bevidstløs person med normal vejrtrækning
 • Stabilt sideleje
 • Førstehjælp til bevidstløs person uden normal vejrtrækning incl.
 • Brug af hjertestarter ( AED) ifm. hjertestop
 • Symptomer og førstehjælp ved tilstande, der kan fremkalde hjertestop ( blodprop – hjertekrampe – Stroke – arytmi m.v. )
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene
 • Overlevering til ambulancepersonale
 • Nødflytning
 • Førstehjælp ved kredsløbssvigt ( shock )
 • Førstehjælp til psykisk påvirkede
 • Førstehjælp ved symptomer på sygdomme i luftvejene
 • Førstehjælp ved krampetilfælde
 • Førstehjælp ved sukkersyge
 • Førstehjælp ved livstruende blødninger


Der kræves ingen forudsætninger for at deltage på dette kursus.
Hav gerne tøj på, der kan tåle at arbejde på gulvet da der er et højt niveau af deltageraktivitet på dette kursus.

Info

Kommende kursusafholdelser

Førstehjælp ved hjertestop med AED (hjertestarter)

ABA Drift og Vedligeholdelse – 005

Færdselsrelateret førstehjælp

First aid in case of cardiac arrest, incl. AED (defibrillator)