Førstehjælp vedligehold

Kursustid: 3 timer

Deltager antal: max. 15

Bevis udstedes

Pris: 5.700 kr.

  • Repetition af indholdet af moduler Førstehjælp ved hjertestop med AED
  • Repetition af førstehjælp til psykisk påvirkede personer
  • Repetition af førstehjælp ved kredsløbssvigt
  • Repetition af førstehjælp til personer med blodprop i hjertet
  • Repetition af førstehjælp til personer med stroke

Det forudsættes, at deltageren har gennemgået kurset ”Førstehjælp ved hjertestop med AED” eller tilsvarende kursus indenfor de seneste 24 måneder.
Hav gerne tøj på, der kan tåle at arbejde på gulvet da der er et højt niveau af deltageraktivitet på dette kursus.

BEREDSKABSMÆSSIG RÅDGIVNING OG KURSUSAFVIKLING

Beredskabsgruppen

København

Telefon direkte: 2634 2525

kurser@beredskabsgruppen.dk

www.beredskabsgruppen.dk