Førstehjælp vedligehold BØRN

Kursustid: 3 timer

Deltager antal: max. 15

Bevis udstedes

Pris: 5.700 kr.

  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Bevidsthedstilstande samt overlevelseskæden
  • Undersøgelsesmetodik herunder ABC-metoden
  • Trinvis førstehjælp til børn med normal vejrtrækning inkl. Stabilt sideleje
  • Trinvis førstehjælp til børn uden normal vejrtrækning inkl. HLR til børn
  • Brug af hjertestarter hos børn
  • Førstehjælp til børn med fremmedlegemer i luftvejene
  • Forebyggelse af ulykker hos børn

Det forudsættes, at deltageren har gennemgået kurset ”Førstehjælp ved skader og sygdom hos børn” eller tilsvarende kursus indenfor de seneste 24 måneder.
Hav gerne tøj på, der kan tåle at arbejde på gulvet da der er et højt niveau af deltageraktivitet på dette kursus.


BEREDSKABSMÆSSIG RÅDGIVNING OG KURSUSAFVIKLING

Beredskabsgruppen

København

Telefon direkte: 2634 2525

kurser@beredskabsgruppen.dk

www.beredskabsgruppen.dk