Førstehjælp vedligehold BØRN

Har du tidligere deltaget i et kursus omhandlende Førstehjælp til mindre børn.

Det er klogt at opfriske sin viden og sine færdigheder efter ca. 2 år. I så tilfælde er du altid klar til at yde en livreddende indsats ved hjertestop, ved sygdomme og ved fremmedlegemer i luftvejene.

Kurset henvender sig til alle, det tidligere har gennemgået et førstehjælpskursus med ovennævnte emner men ønsker at holde sin viden og sine kompetencer på et højt niveau.

Ved kursets afslutning vil deltageren kunne yde førstehjælp ved hjertestop samt førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene specielt tilrettet børn.

• Førstehjælpens 4 hovedpunkter
• Bevidsthedstilstande samt overlevelseskæden
• Undersøgelsesmetodik herunder ABC-metoden
• Trinvis førstehjælp til børn med normal vejrtrækning incl. Stabilt sideleje
• Trinvis førstehjælp til børn uden normal vejrtrækning incl. HLR til børn
• Brug af hjertestarter hos børn
• Førstehjælp til børn med fremmedlegemer i luftvejene
• Forebyggelse af ulykker hos børn

Det forudsættes, at deltageren har gennemgået kurset ”Førstehjælp ved skader og sygdom hos børn” eller tilsvarende kursus indenfor de seneste 24 måneder.
Hav gerne tøj på, der kan tåle at arbejde på gulvet da der er et højt niveau af deltageraktivitet på dette kursus.

Info

Kommende kursusafholdelser

Førstehjælp ved hjertestop med AED (hjertestarter)

ABA Drift og Vedligeholdelse – 005

Færdselsrelateret førstehjælp

First aid in case of cardiac arrest, incl. AED (defibrillator)