Førstehjælp vedligehold

Har du tidligere deltaget i et kursus omhandlende Førstehjælp inkl. AED. Det er klogt at opfriske sin viden og sine færdigheder efter ca. 2 år. I så tilfælde er du altid klar til at yde en livreddende indsats ved hjertestop, ved fremmedlegemer i luftvejene samt ved Stroke. Kurset henvender sig til alle, det tidligere har gennemgået et førstehjælpskursus med ovennævnte emner men ønsker at holde sin viden og sine kompetencer på et højt niveau. Ved kursets afslutning kan deltageren håndtere en bevidstløs person med og uden normal vejrtrækning. Deltageren kan anvende en hjertestarter og er bekendt med hjerteløber konceptet samt kan genkende symptomer og yde relevant førstehjælp til hhv. hjerteanfald samt Stroke.

• Repetition af indholdet af moduler Førstehjælp ved hjertestop med AED
• Repetition af førstehjælp til psykisk påvirkede personer
• Repetition af førstehjælp ved kredsløbssvigt
• Repetition af førstehjælp til personer med blodprop i hjertet
• Repetition af førstehjælp til personer med stroke

Det forudsættes, at deltageren har gennemgået kurset ”Førstehjælp ved hjertestop med AED” eller tilsvarende kursus indenfor de seneste 24 måneder.
Hav gerne tøj på, der kan tåle at arbejde på gulvet da der er et højt niveau af deltageraktivitet på dette kursus.

Info

Kommende kursusafholdelser

Førstehjælp ved hjertestop med AED (hjertestarter)

ABA Drift og Vedligeholdelse – 005

Færdselsrelateret førstehjælp

First aid in case of cardiac arrest, incl. AED (defibrillator)