Førstehjælp ved skader eller sygdom hos børn

Kursustid: 7 timer

Deltager antal: max. 15

Bevis udstedes

Pris: 9.100 kr.

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Bevidsthedstilstande
 • Overlevelseskæden og begreber (HLR – AED – Stabilt sideleje m.v.)
 • Førstehjælp til bevidstløs person med normal vejrtrækning inkl.
 • Stabilt sideleje
 • Førstehjælp til bevidstløs person uden normal vejrtrækning inkl.
 • Brug af en hjertestarter (AED) ifm. hjertestop
 • Ulykker der kan fremkalde hjertestop hos børn
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene hos børn
 • Førstehjælp til børn med krampetilfælde eller ændret bevidsthedstilstand
 • Førstehjælp/forebyggelse ved mindre skader
 • Førstehjælp/forebyggelse ved forbrænding/skoldning
 • Førstehjælp/forebyggelse ved varmepåvirkning af et barn
 • Førstehjælp/forebyggelse ved ætsninger eller forgiftninger
 • Oplysning om forebyggelse af drukneulykker
 • Fastspænding af børn i biler

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage på dette kursus. Hav gerne tøj på, der kan tåle at arbejde på gulvet da der er et højt niveau af deltageraktivitet på dette kursus.

BEREDSKABSMÆSSIG RÅDGIVNING OG KURSUSAFVIKLING

Beredskabsgruppen

København

Telefon direkte: 2634 2525

kurser@beredskabsgruppen.dk

www.beredskabsgruppen.dk