Førstehjælp ved skader eller sygdom hos børn

• Førstehjælpens hovedpunkter
• Bevidsthedstilstande
• Overlevelseskæden og begreber ( HLR – AED – Stabilt sideleje m.v. )
• Førstehjælp til bevidstløs person med normal vejrtrækning incl.
• Stabilt sideleje
• Førstehjælp til bevidstløs person uden normal vejrtrækning incl.
• Brug af en hjertestarter ( AED) ifm. hjertestop
• Ulykker der kan fremkalde hjertestop hos børn
• Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene hos børn
• Førstehjælp til børn med krampetilfælde eller ændret bevidsthedstilstand
• Førstehjælp/forebyggelse ved mindre skader
• Førstehjælp/forebyggelse ved forbrænding/skoldning
• Førstehjælp/forebyggelse ved varmepåvirkning af et barn
• Førstehjælp/forebyggelse ved ætsninger eller forgiftninger
• Oplysning om forebyggelse af drukneulykker
• Fastspænding af børn i biler

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage på dette kursus.
Hav gerne tøj på, der kan tåle at arbejde på gulvet da der er et højt niveau af deltageraktivitet på dette kursus.

Info

Kommende kursusafholdelser

Førstehjælp ved hjertestop med AED (hjertestarter)

ABA Drift og Vedligeholdelse – 005

Færdselsrelateret førstehjælp

First aid in case of cardiac arrest, incl. AED (defibrillator)