Førstehjælp til mindre børn målrettet institutioner

Kursustid: 4 timer

Deltager antal: max. 15

Bevis udstedes

Pris: 6.250 kr.

  • Orientering om genoplivning af børn
  • Førstehjælp ved skader der kan påvirke luftvejene
  • Førstehjælp ved blødninger
  • Førstehjælp ved hovedskader
  • Førstehjælp ved brud- eller ledskader
  • Førstehjælp ved forbrænding/skoldning
  • Førstehjælp ved forgiftning/ætsning
  • Symptomer og førstehjælp ved børnesygdomme
  • Førstehjælp ved mindre skader hos børn
  • Generel forebyggelse af uheld med børn

Det forudsættes, at deltagerne har gennemgået kurset ”Førstehjælp ved hjertestop med AED” eller tilsvarende kursus idet der kun orienteres om HLR til børn. Kurset ”Førstehjælp ved skader eller sygdom hos børn” – 7 timer indeholder også HLR til børn.

BEREDSKABSMÆSSIG RÅDGIVNING OG KURSUSAFVIKLING

Beredskabsgruppen

København

Telefon direkte: 2634 2525

kurser@beredskabsgruppen.dk

www.beredskabsgruppen.dk