Førstehjælp til mindre børn målrettet institutioner

Det er et stort ansvar at passe børn og børnenes sikkerhed ligger i hænderne på det personale der er til stede når en ulykke sker eller et barn bliver akut syg. Dette kursus giver dig den viden og de kompetencer der gør dig i stand til at kunne reagere og håndtere kritiske situationer. Dette kan være alt lige fra fremmedlegemer i luftvejene til en allergisk reaktion men også en dagligdags hændelse som næseblod er med i pensum. Kurset henvender sig til alle der har med børn at gøre.

• Orientering om genoplivning af børn
• Førstehjælp ved skader der kan påvirke luftvejene
• Førstehjælp ved blødninger
• Førstehjælp ved hovedskader
• Førstehjælp ved brud- eller ledskader
• Førstehjælp ved forbrænding/skoldning
• Førstehjælp ved forgiftning/ætsning
• Symptomer og førstehjælp ved børnesygdomme
• Førstehjælp ved mindre skader hos børn
• Generel forebyggelse af uheld med børn

Det forudsættes, at deltagerne har gennemgået kurset ”Førstehjælp ved hjertestop med AED” eller tilsvarende kursus idet der kun orienteres om HLR til børn. Kurset ”Førstehjælp ved skader eller sygdom hos børn” – 7 timer indeholder også HLR til børn.

Info

Kommende kursusafholdelser

Førstehjælp ved hjertestop med AED (hjertestarter)

ABA Drift og Vedligeholdelse – 005

Færdselsrelateret førstehjælp

First aid in case of cardiac arrest, incl. AED (defibrillator)