Førstehjælp på højt niveau – 12 timer over 2 dage

Deltager antal: max. 15

Bevis udstedes

Kursuspris: 14.800 kr.

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Bevidsthedstilstande
 • Overlevelseskæden og begreber (HLR – AED – Stabilt sideleje m.v.)
 • Førstehjælp til bevidstløs person med normal vejrtrækning inkl. Stabilt sideleje
 • Førstehjælp til bevidstløs person uden normal vejrtrækning inkl. Brug af AED
 • Symptomer på tilstande, der kan fremkalde hjertestop (AMI – AP – Stroke – arytmi m.v.)
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene (Kursisterne må ikke løfte på hinanden)
 • Nødflytning
 • ABC-metoden
 • Førstehjælp og lejring ved kredsløbssvigt ( shock )
 • Førstehjælp til psykisk påvirkede personer
 • Førstehjælp mindre og større blødninger
 • Førstehjælp ved indre blødninger
 • Førstehjælp og forebyggelse af kredsløbssvigt ( shock ) ifm. blødninger
 • Førstehjælp ved brud- og led skader
 • Førstehjælp ved hovedskader
 • Førstehjælp ved mindre skader forårsaget af dyr og planter
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne
 • Førstehjælp ved skader på tænder og i mund
 • Førstehjælp ved næseblod
 • Førstehjælp ved mindre forbrændinger/skoldninger/ætsninger
 • Førstehjælp ved mindre snitsår, stik, slag, mindre sår og hudafskrabninger
 • Førstehjælp til sygdomme der påvirker centralnervesystemet
 • Førstehjælp til sygdomme der påvirker åndedrætssystemet
 • Førstehjælp til sygdomme der påvirker blodkredsløbet
 • Førstehjælp ved større forbrændinger/skoldninger/ætsninger
 • Førstehjælp ved forgiftninger samt kemi i øjne og på hud

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage på dette kursus. Hav gerne tøj på, der kan tåle at arbejde på gulvet da der er et højt niveau af deltageraktivitet på dette kursus.

BEREDSKABSMÆSSIG RÅDGIVNING OG KURSUSAFVIKLING

Beredskabsgruppen

København

Telefon direkte: 2634 2525

kurser@beredskabsgruppen.dk

www.beredskabsgruppen.dk