Færdselsrelateret førstehjælp

Kursustid: 8 timer

Deltager antal: max. 16

Bevis udstedes

Pris: 9.150 kr.

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Bevidsthedstilstande
 • Overlevelseskæden og begreber (HLR – AED – Stabilt sideleje m.v.)
 • Førstehjælp til bevidstløs person med normal vejrtrækning inkl. Stabilt sideleje
 • Førstehjælp til bevidstløs person uden normal vejrtrækning inkl. Brug af AED
 • Symptomer på tilstande, der kan fremkalde hjertestop (AMI – AP – Stroke – arytmi m.v.)
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene (Kursisterne må ikke løfte på hinanden)
 • Forebyggelse af trafikuheld jf. materiale fra Sikker Trafik og DFR
 • Håndtering af trafikulykker ud fra førstehjælpens hovedpunkter
 • Nødflytning fra bil og sikkerhed på et skadested
 • Førstehjælp ved hyppigst forekomne skader ved trafikulykke

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage på dette kursus. Hav gerne tøj på, der kan tåle at arbejde på gulvet da der er et højt niveau af deltageraktivitet på dette kursus.

December 2021

BEREDSKABSMÆSSIG RÅDGIVNING OG KURSUSAFVIKLING

Beredskabsgruppen

København

Telefon direkte: 2634 2525

kurser@beredskabsgruppen.dk

www.beredskabsgruppen.dk