Færdselsrelateret førstehjælp

• Førstehjælpens hovedpunkter
• Bevidsthedstilstande
• Overlevelseskæden og begreber ( HLR – AED – Stabilt sideleje m.v. )
• Førstehjælp til bevidstløs person med normal vejrtrækning incl. Stabilt sideleje
• Førstehjælp til bevidstløs person uden normal vejrtrækning incl. Brug af AED
• Symptomer på tilstande, der kan fremkalde hjertestop ( AMI – AP – Stroke – arytmi m.v. )
• Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene ( Kursisterne må ikke løfte på hinanden )
• Forebyggelse af trafikuheld jf. materiale fra Sikker Trafik og DFR
• Håndtering af trafikulykker ud fra førstehjælpens hovedpunkter
• Nødflytning fra bil og sikkerhed på et skadested
• Førstehjælp ved hyppigst forekomne skader ved trafikulykke

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage på dette kursus.
Hav gerne tøj på, der kan tåle at arbejde på gulvet da der er et højt niveau af deltageraktivitet på dette kursus.

Info

Kommende kursusafholdelser

Førstehjælp ved hjertestop med AED (hjertestarter)

ABA Drift og Vedligeholdelse – 005

Færdselsrelateret førstehjælp

First aid in case of cardiac arrest, incl. AED (defibrillator)