Er dine medarbejdere helt klar over hvad de skal gøre når brandalarmen lyder?

En Brandøvelse kan afholdes U-varslet, Varslet eller som Audit hvis det foregår et sted med sårbare beboere.

En U-varslet øvelse giver et godt billede af det aktuelle niveau, en varslet øvelse giver mere læring, og en audit giver god mening hvis det ikke skønnes forsvarligt at afholde en brandøvelse.

Beredskabsgruppen anbefaler altid til en start at afholde varslede øvelser, da de giver bedre læring, idet medarbejderne i god tid inden øvelsen varsles, så de kan indhente information om deres rolle ved en brand.

Det anbefales altid at gennemgå Elementær Brandbekæmpelses kurset ”kend din bygning” og have Evakueringsstrukturen klar inden en øvelse, så medarbejderne på den måde er fagligt stærke ved afholdelse af øvelsen.

Beredskabsgruppen har ansat en special rådgiver der har mere end 30 års erfaring med brandøvelser og afholdt mere end 1000 øvelser på skoler, plejehjem, børneinstitutioner, hoteller og kontorbygninger.

Det er ud fra denne erfaring og ekspertise at ideen til vores konklusionsrapport med bedømmelser i 5 kategorier er opstået – Røgfyldte område – Evakueringen af bygningen – Modtagelsen af Beredskabet – Samlingspladsens placering og struktur – Kontrolspørgsmål til brand på samlingspladsen.

Hvis du hyrer Beredskabsgruppen til en Brandøvelse er du på den måde sikret en faglig stærk mundtlig evaluering på stedet samme dag, samt en skriftlig konklusionsrapport på de 5 kategorier, hvor der beskrives hvad vi ser og kommer med anbefalinger til forbedringer. Aftal møde tryk her eller start med at ringe for en uforpligtende rådgivning.

Aftal møde tryk her eller start med at ringe for en uforpligtende rådgivning.