Elementær brand

Langt de fleste brande starter som små brande og udvikler sig til større brande fordi branden får gode vilkår. Dette kan vi ændre på med noget viden om brand samt noget praktisk træning. Måske kan du forebygge brande ved at ændre adfærd, men med viden og kompetencer vil du kunne slukke en mindre brand før den udvikler sig eller begrænse brandens udvikling indtil brandvæsenet overtager slukningen. Din indsats vil kunne redde menneskeliv samt sikre store værdier både økonomisk samt institutionens/virksomhedens fortsatte drift.

  • Brandforebyggelse
  • Brandtrekanten (brandteori)
  • Brandforløb og brandspredning
  • Forbrændings- & slukningsteori
  • Brand- & evakueringsinstruks
  • Alarmering
  • Slukningsmetoder og slukningsmidlers anvendelse
  • Praktiske øvelser ( brandtæppe – trykladet vandslukker – vandfyldt slangevinde – Co2 – pulverslukker )


Der kræves ingen forudsætninger for at deltage på dette kursus.

Hav gerne tøj på, der kan tåle at arbejde i det fri med lettere snavset materialer. Undgå løst hængende tørklæder og personer med langt hår skal have håret samlet ved de praktiske øvelser.

Info

Tilmeld dig kursus

Kommende kursusafholdelser

Førstehjælp ved hjertestop med AED (hjertestarter)

ABA Drift og Vedligeholdelse – 005

Færdselsrelateret førstehjælp

First aid in case of cardiac arrest, incl. AED (defibrillator)