Elementær Brand inkl. modulet Kend din bygning

Kursustid: 3 timer

Deltager antal: max. 20

Bevis udstedes

Pris: 6.250 kr.

   

   • Brandforebyggelse

   • Brandtrekanten

   • En brands forløb og spredning

   • Forbrændings- & slukningsteori

   • Brand- og evakueringsinstruks

   • Alarmering

   • Slukningsmetoder og slukningsmidlers anvendelse

  PRAKTISK BRANDSLUKNING MED HÅNDILDSLUKKERE

    

    • Brandtæppe – ild i person og gryde

    • Trykladet vandslukker og/eller vandfyldt slangevinde

    • CO 2/kulsyre slukker

    • Pulverslukker (kun praktisk gennemgang)

   KEND DIN EGEN BYGNING

     

     • Gennemgang af bygningens brandtekniske installationer

     • Gennemgang af bygningens flugtveje

     • Bygningens planer og instrukser

     • Bygningens generelle sikkerhedsniveau (øvelser, etagevis evakuering, E-learning

    Der kræves ingen forudsætninger for at deltage på dette kursus. Hav gerne tøj på, der kan tåle at arbejde i det fri med lettere snavset materialer. Undgå løst hængende tørklæder og personer med langt hår skal have håret samlet ved de praktiske øvelser.