Elementær Brand inkl. Modulet ”Kend din egen bygning

Kursustid: 3 timer

Deltager antal: max. 20

Bevis udstedes

Pris: 5.900 kr.

 • Brandforebyggelse
 • Brandtrekanten
 • En brands forløb og spredning
 • Forbrændings- & slukningsteori
 • Brand- og evakueringsinstruks
 • Alarmering
 • Slukningsmetoder og slukningsmidlers anvendelse

PRAKTISK BRANDSLUKNING MED HÅNDILDSLUKKERE

 • Brandtæppe – ild i person og gryde
 • Trykladet vandslukker og/eller vandfyldt slangevinde
 • CO 2/kulsyre slukker
 • Pulverslukker (kun praktisk gennemgang)

KEND DIN EGEN BYGNING

 • Gennemgang af bygningens brandtekniske installationer
 • Gennemgang af bygningens flugtveje
 • Bygningens planer og instrukser
 • Bygningens generelle sikkerhedsniveau (øvelser, etagevis evakuering, E-learning

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage på dette kursus. Hav gerne tøj på, der kan tåle at arbejde i det fri med lettere snavset materialer. Undgå løst hængende tørklæder og personer med langt hår skal have håret samlet ved de praktiske øvelser.

December 2021

BEREDSKABSMÆSSIG RÅDGIVNING OG KURSUSAFVIKLING

Beredskabsgruppen

København

Telefon direkte: 2634 2525

kurser@beredskabsgruppen.dk

www.beredskabsgruppen.dk