ABA Drift og Vedligeholdelse – 005

Kurset henvender sig til driftsansvarlige for Automatisk Brandalarms Anlæg og til ledere med ansvar for anlægget.

Ledelsen kan uddelegere ansvaret for anlæggets drift og vedligeholdelse til en ansat, men det påhviler stadig lederen at anlægget er driftsklar døgnet rundt.

Ifølge BR 18 (bygningsreglementet af 2018) i drift 1. januar 2022 er det lederens eller den driftsansvarliges pligt, at der indenfor 60 minutter døgnet rundt, altid kan møde en godkendt driftsansvarlig på adressen til hjælp for Beredskabet ved en akut hændelse.

I eller ved ABA-skabet skal der være en synlig opdateret telefonliste med den/de driftsansvarliges telefonnummer.

Beredskabsgruppen underviser efter de nye pædagogiske principper med et minimum af teori og
maksimum af praktik.

Kursusindhold

 • Præsentation
 • Lovgivning
 • Anlæggets opbygning og funktion
 • Betjening af anlæg
 • Kendskab til anlæg
 • Vedligeholdelse af anlæg
 • Orienteringsplaner
 • Driftsinstrukser
 • Alarminstrukser
 • Pligter og ansvarsfordeling
 • Retningslinjer for 005

Kurser afholdt efter kl. 16, samt weekend og helligdage aftales særskilt tillæg.

Alle kursusmaterialer til afholdelse af kurset medbringes af Beredskabsgruppen, ligesom der uddeles digitale beviser til hver enkelt kursist.

Info

Kommende kursusafholdelser

Førstehjælp ved hjertestop med AED (hjertestarter)

ABA Drift og Vedligeholdelse – 005

Færdselsrelateret førstehjælp

First aid in case of cardiac arrest, incl. AED (defibrillator)